Nova Lambda Lens Technology

Nova Lambda Lens Technology

Nova paleta visoko preciznih kontrastnih boja za naočalne leće bazirane na novoj Lambda Lens Technology. Razlike između individualnih boja za naočalne leće nije uvijek lako objasniti. Za ovu potrebu smo razvili poseban Indeks kontrasta koji omogućuje uvid u...